YAYIN OLANAKLARI

26. FİNANS SEMPOZYUMU YAYIN OLANAKLARI

 

26. Finans Sempozyumuna kabul edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler sempozyum bildiriler kitabında yayımlanacaktır. Bunlar dışında bildirilerini makale olarak yayınlatmak isteyenler için aşağıdaki dergilerde yayın imkanları bulunmaktadır.

  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisinin Finans26-2023 Özel Sayısında yayınlatma olanakları bulunmaktadır. Dergi ULAKBİM (TR DİZİN) tarafından indekslenmektedir. Kongre özel sayısında yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar derginin genel yayın süreçlerine tabiidir. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://esjournal.cumhuriyet.edu.tr/tr/

 

  • Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (IJEPHSS)

Dergiye gönderilecek çalışmalar derginin yayın politikalarına tabidir. Yayınlanmak üzere gönderilecek bildiri sayısının beşten (5) fazla olması halinde 26. Finans Sempozyumu özel sayısında, beşten (5) az olması halinde dergi Ocak 2024 sayısında değerleme süreci yapılacaktır. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss

 

  • Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS)

Dergiye gönderilecek çalışmalar derginin yayın politikalarına tabidir. Yayınlanmak üzere gönderilecek bildiri sayısının beşten (5) fazla olması halinde 26. Finans Sempozyumu özel sayısında, beşten (5) az olması halinde dergi normal sayısında değerleme süreci yapılacaktır. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://www.turkishsocialscience.com/tr/

 

  • Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi (MUFİDER)

Sempozyumda sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında düzenlenecek sayıda değerlendirilmesi mümkündür. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufider

  • Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences

Dergiye gönderilecek çalışmalar derginin yayın politikalarına tabidir. Sempozyumda sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında düzenlenecek sayıda/sayılarda değerlendirilmesi mümkündür. Dergi Editörü ile bağlantıya geçilerek; kabul edilen bildirilerin yayın tarihi, doçentlik başvurularına uygunluğu ve akademik teşvike uygun şekilde kabulü ve basımı hususlarında bilgi alınabilir. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/quantrade

  • Uluslararası İktisadi ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi (IJER)

Sempozyumda sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında düzenlenecek sayıda değerlendirilmesi mümkündür. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.ijerdergisi.com/index.php/ijer

 

  • Journal of Economics and Business Issues (JEBI)

Sempozyumda sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında düzenlenecek sayıda değerlendirilmesi mümkündür. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.jebi-academic.org/index.php/jebi

 

  • International Journal of Insurance and Finance (IJIF)

Sempozyumda sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında düzenlenecek sayıda değerlendirilmesi mümkündür. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.ijif.net/

 

  • Uluslararası Güncel Sosyal Bilimler Dergisi (CUSOS)

Sempozyumda sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında düzenlenecek sayıda değerlendirilmesi mümkündür. Detaylı bilgi için derginin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://cusos.cumhuriyet.edu.tr/tr/