Sempozyum Programı

26. FİNANS SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM PROGRAMI

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

18-21 Ekim 2023

 

 

18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA

17:00 – 18:00

KAYIT

18:00 – 19:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ

4 EYLÜL KÜLTÜR MERKEZİ

19:30 – 21:00

YEMEK

HAS DÖNER RESTAURANT

 

 

 

  1. Gün (19 Ekim 2023, PERŞEMBE)

08:00 – 09:30

KAYIT

09:30 – 10:30

SEMPOZYUM RESMİ AÇILIŞI PROGRAMI

10:30 – 10:45

KAHVE ARASI

10:45 – 11:20

ANA TEMA KONUŞMACI

 

Dr. Ekrem ARIKAN

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü

Konu: Cumhuriyetimizin İkinci Asrına Başlarken Sermaye Piyasalarımızda Gelişmeler, Finansal Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik

11:20 – 11:45

MÜZE GEZİSİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tabiat Tarihi Müzesi

11:45 – 13:15

ÖĞLEN YEMEĞİ: MEVA RESTAURANT

13:30 – 14:20

TEMALI KONUŞMALAR

 

Emre Alpan İNAN

Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma ve İstatistik Koordinatörü

Konu: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Bankacılık Sektörü

 

Ömer Faruk ŞENEL

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı

Konu: Türkiye’de Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

14:20 – 14:30

KAHVE ARASI

 

  1. OTURUM

SAAT

Kırmızı Salon

Mavi Salon

Turkuaz Salon

 

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet AKSOY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 – 15:45

1. Ekonomik ve Politik Belirsizlik Dönemlerinde Gerçekleştirilen İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlama Olgusu ve Düşük Fiyatlamanın Belirleyicileri

Selahattin Çağatay ÖZTÜRK, Güven SAYILGAN

 

2. İlk Halka Arz Perspektifinden Finansal Başarısızlık Riskinin Tahmini: Borsa İstanbul'da 2019 ve 2020 Yıllarında Halka Arz Olan Şirketler Üzerine Bir Uygulama

Abdullah KILIÇARSLAN ve Mustafa Çağrı SUCU

 

3. Borsa İstanbulda İlk Halka Arzlarda Uzun Dönem Fiyat Performansına Etki Eden Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi

Fevziye Gözde GÖKPINAR ve Güven SAYILGAN

 

4. Borsa İstanbulda İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Kısa Dönem Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Fevziye Gözde GÖKPINAR ve Güven SAYILGAN

 

1.Türkiyede Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Davranışsal Önyargıları ve Finansal Risk Toleransları İlişkisi

Mine Berra DOĞANER, Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ,  Ceyhun KIR,  Ömer ADIGÜZEL

 

2.Twitter ve Investing com Üzerine Duygu Analizi ve Pay Senedi Getirilerine Etkisi

Deniz SEVİNÇ ve Metin ÇOŞKUN

 

3.Jeopolitik Risk Dönemlerinde Yatırımcıların Güvenli Limanları

Miraç EREN, Durmuş YILDIRIM ve Mesut DOĞAN

 

4.BİST 100 Endeksinin Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsa Endeksleri Yardımıyla Yapay Sinir Ağları Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Selçuk YALÇIN ve Eda AYVACIK

1.FinTek Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Performansına Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Yusuf GÜNEYSU ve Salih AYDIN

 

2.Geleneksel ve Dijital Finansal Tabana Yayılmanın Banka Kârlılıkları Üzerindeki Etkisi Türkiyedeki Mevduat Bankalarına Yönelik Bir Uygulama

Cihan YILMAZ ve Hakan YILDIRIM

 

3. Türk Bankacılık Sektöründe Hisse Senedi Fiyatı ile İflas Riski Arasındaki İlişkinin Z Risk Endeksi ve Finansal Oranlar ile Analizi

Murat AKKAYA, Lokman KANTAR ve Tarana AZİMOVA

 

 

15:45 -16:00

KAHVE ARASI

 

  1. OTURUM

SAAT

KIRMIZI SALON

MAVİ SALON

TURKUAZ SALON

 

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Ali CEYLAN

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. N. Hülya TIRMANDIOĞLU TALU

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

16:00-17:15

1. Blokzincir Girişimleri ve Pay Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki Ampirik Bir Çalışma

Metin ÇOŞKUN ve Melih Sefa YAVUZ

 

2. Intraday Regime Switching Volatility Dynamics of Bitcoin Liquidity

Ayben Koy

 

3. Kripto Para Piyasası ve Yeşil Tahvil Piyasası Arasındaki İlişki: Zamanla Değişen Simetrik Nedensellik Analizi

Pınar AVCI, Emine Ebru ER ve Uğur ÇINAR

 

4. Kripto Para Piyasası ve Twitter Etkinliği İlişkisi Pandemi Dönemi Üzerine Bir İnceleme

Oğuz SAYGIN

1. Comparison Of Famas Six Factor System And Frog Jump Optimization Algorithm With Deep Learning Model And Binary Combination In Stock Price Prediction Of Istanbul Stock Exchange

Aylin ERDOĞDU ve Farshad GANJI

2. How Does Debt Heterogeneity Affect Firm Performance

Elif KORKMAZ ORAK ve M. Banu DURUKAN SALI

 

3. The effect of Interest Rate and Exchange Rate Volatility on the Stock Returns of Borsa İstanbul

Asma AIB ve Güven SAYILGAN

 

4. Forecasting Turkiye Exports An E GARCH 11 Example

Yasemin ALICIOĞLU

1. Kıymetli Metaller Arasındaki İlişkinin Portföy Çeşitlendirmesi Açısından İncelenmesi Fourier ARDL ve Fourier ADL Testlerinden Kanıtlar

Mert Baran TUNÇEL, Yaşar ALPTÜRK, Feyyaz ZEREN ve Tayfun YILMAZ

 

2. Vadeli ve Spot Piyasalar Arasında Nedensellik İlişkisi Temmuz Eylül 2022 Piyasa Türbülansı Çerçevesinde İnceleme

Niyazi TELÇEKEN ve Ahmet Gökhan ARSLAN

 

3. Nasdaq ve New York Borsasında İşlem Gören Bazı Blockchain Hisselerinin Fiyat Değişimleri İle NYA ve NDX Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Engle Granger Yöntemi ile İncelenmesi

Ozan KAYMAK

 

4. BIST 100 Enflasyon Petrol Döviz Kuru Faiz ve VIXin Altın Fiyatları ile Olan İlişkisi Bir Nedensellik Analizi

Burcu KEKLİK ve Barış AKSOY

17:45 – 19:00

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi Gezisi

19:30 – 21:00

AKŞAM YEMEĞİ: ALBATROS RESTAURANT

 

 

  1. GÜN (20 Ekim 2023, CUMA)

 

  1. OTURUM

SAAT

KIRMIZI SALON

MAVİ SALON

TURKUAZ SALON

09:15 - 10:15

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Güven SAYILGAN

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Turhan KORKMAZ

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. M. Mete DOĞANAY

1. Döviz Piyasası Baskı Endeksi ile Kur Krizi Dönemlerinde Tepki Veren Sanayi Şehirlerinin Elektrik Tüketim Miktarı ile Belirlenmesi

Savaş TARKUN

 

2. Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Ölçümünde Omega Rasyosu

Murat AKKAYA ve Hakan AYTEKIN

 

3. Yeşil Finans Konusunda Yapılmış Çalışmaların Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi

Selçuk KENDİRLİ ve Fatma ÇITAK

1. AHP ve TOPSIS Yöntemleriye Teknoloji Firmalarının Performans Sıralaması BISTte Bir Uygulama

Bora TOPAL

 

2. BİSTte İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Performans Analizi MARCOS Metodu

Burhan ERDOĞAN ve Yüksel AYDIN

 

3. Finansal Performansın Dupont Analiz Tekniği ile Yapısal Eşitlik Modelinde Ölçülmesi

Murat ATİK, Bülent YILMAZ ve Atakan ATALAY

1. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi; 2005-2022 Türkiye Örneği

Süleyman Serdar KARACA, Necati ALTEMUR ve Mustafa ÇEVİK

 

2. Finansal Gelişme, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Yeşil Tahvil İlişkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: G-20 Üyesi Ülkeleri

Lale Kübra ULUÇAY ve Ulaş ÜNLÜ

 

3. MSCI Ülkelerinde Ekolojik Ayak İzi ve Finansal Gelişmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkileri 

Burak BÜYÜKOĞLU, İbrahim Halil EKŞİ ve Süleyman Serdar KARACA

10:15 – 10:30

KAHVE ARASI

 

  1. OTURUM

SAAT

KIRMIZI SALON

MAVİ SALON

TURKUAZ SALON

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Erdinç ALTAY

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Şenol BABUŞÇU

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Metin ÇOŞKUN

10:30 – 11:45

1. Financial Performance Analysis of Multi-Branch Banks with Integrated MPSI-MARA Model: The Case of Turkey

Naci YILMAZ

 

2. Have Investment Incentives Really Helped to Increase GDP Turkiye Example

Yasemin ALICIOĞLU

 

3.The impact of environmental social and governance (ESG) factors on corporate financial performance in emerging markets

Fuzuli ALIYEV ve Nijat ALISHOV

 

4.Investigating The Effect of Behavioural Finance on Retail Investors Stock Performance in Borsa Istanbul and Moderator Role of Psychological Capital in This Effect

Yusuf OFLAZ ve Ahmet ERKUŞ

1. Liralaşma Stratejisi ve Kur Korumalı Mevduat Üzerine Bir Araştırma

Mustafa BEYBUR

 

2. Kur Korumalı Mevduat  Hesaplarının Mevduat Bankalarının Bankacılık Faaliyetlerine Etkisi

Burcu BUYURAN, Cengizhan KARACA, Nuri HACIEVLİYAGİL ve Hayriye TAŞCI

 

3. Makroekonomik Faktörler Bankaların Finansal Başarısını Nasıl Etkiler Türkiye ve Rusya Örneği

Gizel Busem SAYIL ve Mustafa EMİR

 

4. Büyük Buhranın Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları İş Bankası Örneği Üzerinden Bir İnceleme

Gizel Busem SAYIL ve Avni Önder HANEDAR

1. FRAKTAL-HRP: Portföy Yönetiminde Hibrit Makine Öğrenmesi Önerisi

Umut UYAR ve Melike YAVUZ

 

2. BIST Sınai Endeksinde Finansal Oranlar Temelinde Kümeleme Analizi Yapay Zeka Destekli Bir Model Önerisi

Fatih KONAK, Mehmet Akif BÜLBÜL ve Diler TÜRKOĞLU

 

3. Eğitim Sektörüne Özgü Finansal Başarısızlık Öngörü Modeli Önerisi

Koray YAPA ve Metin ÇOŞKUN

4. Bireysel Yatırımcıların Yatırım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesi

Emre ARSLAN ve Orhan KESKİN 

12:00 – 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ: HAS DÖNER RESTAURANT

13:30 – 14:15

PANEL

Sermaye Piyasalarında Güncel Gelişmeler

Dr. Berra DOĞANER, Pramit Menkul Kıymetler

Alper NERGİZ, GCM Yatırım Genel Müdürü   

 

  1. OTURUM

SAAT

KIRMIZI SALON

            MAVİ SALON

TURKUAZ SALON

 

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Güler ARAS

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa EMİR

14:30 – 15:30

1. Pandemide Finansal Tehdit ve Ekonomik Zorluk Hissi Farklı Ülkelerde Aynı Millet Karşılaştırması

Sezen GÜNGÖR

 

2. COVID-19’un Sektörel Bulaşı Etkisi: Türkiye Uygulaması

Ahmet Galip GENÇYÜREK

 

3. Rusya Ukrayna Çatışması Döneminde Borsa İstanbulda Zamanla Değişen Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi MF DFA Yöntemi ile Genel ve Sektörel Kanıtlar

Selim GÜNGÖR,  Mesut DOĞAN ve Muhammad REHAN

1. EURO Bölgesinde Enerji Fiyatlarının Ekonomik Güven Üzerindeki Etkisi

Hasan Murat ERTUĞRUL, Bertaç Şakir ŞAHİN ve Sabri Burak ARZOVA

 

2. Sanayileşmenin ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkiler N11 Ülkeleri Örneği

Burak BÜYÜKOĞLU, Gülden KADOOĞLU AYDIN ve Rüya KAPLAN YILDIRIM

 

3. Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Akdenize Kıyısı Olan Ülkeler Üzerine Panel Eşbütünleşme Analizi

Esra KANGAL, Aslıhan SARIGÜZEL ve Nilüfer YILDIZ KOÇKAYA

1. Sürdürülebilir Gelişim Borsa Kapitalizasyonu Ekonomik Büyüme ve Banka Kredilerindeki Genişlemenin Boyutları G7 Ülkelerinden Kanıtlar

Cengizhan KARACA, İbrahim Halil Ekşi  ve Ahmet Şit

 

2. Kurumsal Yönetimin Sürdürülebilirlik Açıklamaları Üzerindeki Etkisi  Finansal ve Finansal Olmayan Firmalar Açısından Bir Karşılaştırma

Asuman ERBEN YAVUZ, Bade EKİM KOCAMAN, Mesut DOĞAN,

Adalet HAZAR ve Şenol BABUŞCU

 

3. Finansal Esnekliğin Yenilik Yatırımlarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Ar-Ge Yoğun Sektörlerde Faaliyette Bulunan Firmalar Üzerinde Bir Uygulama

Fahrettin SÖKER ve Mehmet CİHANGİR

15:30 – 15:45

KAHVE ARASI

 

  1. OTURUM

 

KIRMIZI SALON

MAVİ SALON

TURKUAZ SALON

 

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Adalet HAZAR

 

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Süleyman Serdar KARACA

15:45-16:45

1. Temettü Verimi ile Karlılık Oranları Arasındaki İlişki Borsa İstanbul Temettü 25 Endeksinde Bir İnceleme

Arif ÇİLEK ve Onur ŞEYRANLIOĞLU

 

2. Kar Payı Dağıtım Politikası Firma Performans İlişkisi Bir Meta Analiz Çalışması

Ayşegül TOY

 

3. Çalışma Sermayesinin Karlılık Üzerindeki Etkisinin Yüksek Finansal Risk Varlığında Test Edilmesi 

Bahadır UYSAL ve İlkut Elif KANDİL GÖKER

 

 

1. Yaşam Döngüsü ve Aktarma Teorileri BİST Katılım 50 Endeksinde Geçerli Mi

Diler TÜRKOĞLU ve Fatih KONAK

 

2. Firma Değerini Ne Belirler MSCI Türkiye Endeksi

Firmalarında Bir Uygulama

Şerife GÖÇER ve Süleyman Serdar KARACA

 

3. Zombi Şirketlerin Finansal ve Ekonomik Etkileri

Hatice Elanur KAPLAN

1. BRICS T Ülkeleri Borsaları Arasındaki Dinamik Bağlantılılığın TVP VAR Yöntemi ile Analizi

Batuhan MEDETOĞLU, Yusuf Bahadır KAVAS ve Arif SALDANLI

 

2. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılımı

Hakan BULUT, Mehmet ERASLAN ve Selahattin KOÇ

 

3. Türkiyede VIX Volatilite Korku Endeksinin BİST Katılım Endeksine Etkisinin ARDL Modeli ile Karşılaştırılması ve Davranışsal Finans Bağlamında Yorumlanması

Halil İbrahim İLTER ve Barış AKSOY

16:45 -17:00

KAHVE ARASI

17:00 – 17:30

PROJE SUNUMU

Konu: Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Ümit TURA, Oya EBRU, Ferudun KAYA

17:30 – 18:45

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

19:30 – 22:00

GALA YEMEĞİ: VE Hotels Hamidiye Salonu

 

                       21 Ekim 2023 CUMARTESİ

07:30 – 17:00

SOSYAL PROGRAM: KANGAL VE DİVRİĞİ GEZİLERİ

  • Kangal Köpeği Üretim Çiftliği
  • Divriği Ulu Cami ve Seyir Terası