Kolokyum

Kolokyum; doktora öğrencilerinin tezlerini doktora öğrencileri, alanda önde gelen akademisyenler ve kıdemli sektör uygulayıcılar ile tartışmaları için yapılandırılmış bir platformdur. 26. Finans Sempozyumu da geçen yıl olduğu gibi Doktora Kolokyumu imkânı sunmaktadır.

Doktora Kolokyumunun amaçları;

  • Doktora tezlerinin kalitesini artırmak,
  • Uluslararası alan yazına katkısını artırmak,
  • Doktora öğrencilerinin bakış açılarının genişlemesine katkı sağlamak,
  • Genç bilim insanlarının gelişimine katkı sunmak,
  • Doktora öğrencilerinin arasındaki iletişim ve etkileşimi arttırmaktır.

 

Kolokyumda tezlerini sunacak olan öğrenciler;

  • Tezleri ve gelecekteki araştırmaları hakkında tarafsız ve yapıcı geri bildirimler elde edecekler,
  • Araştırma yöntemleri, doktora çalışmalarının yayınlanması ve dergi süreçleri gibi doktora yolculuklarının temelleri hakkında bilgi edinecekler,
  • Destekleyici bir akademisyen topluluğu ile ortak araştırma ruhu geliştirebilecekler,
  • Alanında önde gelen akademisyenlerle tanışacak ve ağ kuracaklar.

 

Kolokyuma katılımları kabul edilen öğrenciler sempozyum katılım ücretini ödemeyeceklerdir.

Kolokyuma kabul edilecek öğrenciler ve oturum sayıları talebe göre belirlenecektir. Katılım için değerlendirilmek üzere, adayların Kolokyum Başvuru Formunu ve Kolokyum Özetini doldurarak ıslak imzalı halde finans26@cumhuriyet.edu.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.